Posts Tagged "מחקרים"

ההבדל בין טיפול טוב לטיפול מעולה

moran2013

אחד מהדברים החשובים שאני זוכר, בזמן שאני קורא ניסויים קליניים, זה שהמטופלים שלי הם לא עכברי מעבדה – כל אחד מהם ייחודי, ולכן הטיפולים מותאמים באופן אישי. טיפול אישי זה משפט שחוזר על עצמו בהרבה מקומות – מה המשמעות שלו…