Posts Tagged "מחלה כרונית"

סוחב מחלה? יכול להיות שזה בשיניים שלך!

moran2013

תגלית מפתיעה של שני רופאים גרמנים נותנת לנו קצה חוט לטיפול בבעיות בריאותיות שאנחנו סוחבים עמנו שנים רבות בתחושה שלא נמצא פתרון. שני הרופאים, גלדיטש וקלינגהרדט, חקרו את הקשר בין השיניים לבין מערכות הגוף. יחד הם מיפו את כל השיניים,…