Posts Tagged "חיסונים"

חיסונים – כן או לא?

moran2013

אוהו, הכנסתי את עצמי לבעיה. מי שבעד חיסונים – יסביר לכם למה זה חשוב, ויהיה מוכן להתווכח אתכם עד שתשוכנעו. מי שנגד חיסונים – יסביר לכם למה הם רעה חולה, מניפולציה קפיטליסטית, ויתווכח אתכם עד השעות הקטנות. גם אני באותה…